BAB I U N I V E R S I T A S

BAB I U N I V E R S I T A S A. SEJARAH RINGKAS UNIVERSITAS          Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dalam bahasa Arab adalahجامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية اﻟﺤﻜﻮمية رياو dan dalam bahasa Inggris adalah State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau merupakan Read more about BAB I U N I V E R S I T A S[…]